22 december 2016

5 tips voor het omgaan met weerstand tegen verandering

Herkent u de volgende situatie? Uw project is op tijd klaar en binnen het vooropgestelde budget, maar de resultaten zijn niet zoals verwacht. Er ontstaat onrust tussen uw collega’s en elke meeting start met klachten. Nu blijkt dat er niet voldoende ondersteuning is voor het project binnen de organisatie. Wat kan u hieraan doen?

 
vijf tips voor het omgaan met weerstand tegen verandering

1. Maak duidelijk waarom verandering nodig is
Uw collega’s zouden de reden achter de verandering moeten begrijpen. U kan dit communiceren tijdens een kick-off, in de interne nieuwsbrief of op het intranet.

2. Betrek uw collega’s bij het project
Betrek uw collega’s bij de verandering en geef hen verantwoordelijkheden. Stel een team samen van collega’s uit verschillende departementen en betrek hen bij de besluitvorming. Discussieer over de bijdragen en de resultaten tijdens de beoordelingen.

3. Train uw collega’s
Train uw collega’s om te wennen aan de nieuwe manier van werken. Zorg voor duidelijke instructies en referentiemateriaal zodat het duidelijk is hoe de dingen zouden moeten gebeuren – zelfs als het project voltooid is.

4. Geef persoonlijke aandacht
Het meest belangrijke voor uw collega’s is hoe hun werk zal evolueren en wat de gevolgen zullen zijn. Als u merkt dat iemand problemen heeft met verandering, kan een persoonlijk gesprek tijdens de kantooruren helpen. Probeer de belangen van het bedrijf en het departement te vertalen in persoonlijke belangen.

5. Zorg voor een aanspreekpunt
Duid een collega aan die het contactpersoon wordt waar collega’s terecht kunnen met hun vragen. Dit kan een belangrijk persoon zijn binnen de organisatie of iemand die betrokken is bij de implementatie van de verandering.

Irene Kruijf

Written by

Irene Kruijf, Service Management Consultant

Comments