Inden et nyt år begynder, tager de fleste sig tid til at reflektere over, hvad de har opnået i årets løb, og hvad de kunne have gjort anderledes. Her er det også tid til at lægge planer for fremtiden, både i det store og små.

Selvom Corporate Social Responsibility er en stor del af TOPdesks DNA, har vi indset, at vi ikke taler meget om det. Så er der noget bedre tidspunkt end nu?

Vi ønsker derfor at dele nogle af de tiltag, som vi har indført, for at blive mere socialt ansvarlige hos TOPdesk. Men også hvordan vi har tænkt os at blive endnu bedre i 2022.

Bæredygtighed

I år fokuserer vi på at undersøge vores direkte (og indirekte) indflydelse på planeten. Med andre ord; hvordan vi håndterer vores affald, emissioner og ressourceforbrug. I sidste ende handler det om at se kritisk på TOPdesks CO2-fodaftryk og finde ud af, hvordan vi kan formindske det.

Hvor står vi nu?

Vi har allerede taget beslutningen om selv at begynde at hoste mange af vores kunders TOPdesk-miljøer, hvilket reducerede energiforbruget markant. Nu kan flere TOPdesk-miljøer køres via en enkelt server, i stedet for at hver kunde skal køre deres eget.

På vores hovedkontor i Delft har vi skiftet til nogle mere bæredygtige leverandører: Fra 2021 bliver al vores post leveret og afhentet af cykelbude, hvilket betyder, at vores pakker kan komme fra A til B helt CO2-frit.

I Holland opfordres alle medarbejdere til at tage den ​​offentlige transport, og derfor får de udleveret et gratis pendlerkort, så de kan tage bussen eller toget på vej til arbejde – eller når de skal på kundebesøg. Og hvis en medarbejder har behov for at køre bil fra tid til anden, har de mulighed for at lease en elektrisk firmabil.

Hvad er det næste?

Dette er blot nogle af de tiltag, der er sat i gang på græsrodsniveau af TOPdesks medarbejdere. Men vi har stadig lang vej igen.

I første halvdel af 2022 arbejder vi på at etablere globale bæredygtige mål på tværs af alle vores kontorer. Disse mål vil give os en fælles retning og vision, men også gøre os endnu mere ansvarlige, når det kommer til en reduktion af vores affald, emissioner og CO2-forbrug på verdensplan.

Fællesskab

TOPdesks medarbejdere har altid haft mulighed for at præsentere og gennemføre forskellige initiativer i den gode sags tjeneste. Og i 2022 vil vi fortsætte med at øge vores indsats, når det kommer til frivilligt arbejde, kompetencematchning og fundraising på lokalt niveau.

Hvor står vi nu?

Vi stoler på, at vores medarbejdere identificerer behovene i deres lokalsamfund – og dermed anvender TOPdesks kerneværdier på forskellige måder.

Hos TOPdesk UK trak medarbejderne i malertøjet, hvor de, i samarbejde med en lokal velgørenhedsorganisation, hjalp med at renovere boliger for sårbare- og hjemløse mennesker i Manchester. Og i Holland indsamlede en kollega over $769 på 10,5 timer ved at være vært for en velgørende Twitch-stream, hvor alle midler gik til Able Gamers, en organisation der har til formål at bekæmpe social isolation gennem leg. Med TOPdesk-matchende donationer nåede det indsamlede beløb op på $1.538 på bare en dag. Og dette er blot nogle eksempler på de gode initiativer, som TOPdesks medarbejdere har taget del i.

Hvad er det næste?

Vi ønsker at give alle vores medarbejdere mulighed for at bidrage til deres lokalsamfund. Så i år lancerer TOPdesk en pilotordning, som i første omgang vil gøre det muligt for medarbejderne i Holland at dedikere 2,5 % af deres arbejdstid til frivilligt arbejde. Hvis det lykkes, er planen at udvide denne ordning til andre TOPdesk-afdelinger rundt om i verden.

Diversitet & inklusion

Vores kultur er centreret omkring vores medarbejdere, uanset deres baggrund, identitet eller omstændigheder. Et af vores primære mål hos TOPdesk er at etablere en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, hvor alle kan føle sig tryg ved at være præcis den, de er.

I år har vi igen fokus på at skabe og fastholde et arbejdsmiljø, som fokuserer på diversitet og inklusion. Her skal være plads til alle.

Hvor er vi nu?

I 2021 afholdte TOPdesk sin allerførste ’Diversity & Inclusion week’: fem hele dage med interaktive workshops og aktiviteter, som alle havde til formål at skabe opmærksomhed omkring alle aspekter af diversitet. Programmet bestod af oplæg fra eksterne foredragsholdere, hvor alle TOPdeskere blev klogere på fremtiden for kunstig intelligens og diversitet. Derudover deltog medarbejderne i workshops med vores interne rekruttereringseksperter, som fortalte mere om, hvordan vi kan minimere mængden af bias i rekrutteringsprocessen. Formålet med denne uge var at starte meningsfulde samtaler, opfordre til forandring og samtidig fejre hinandens forskelligheder i trygge omgivelser, hvor alle følte sig accepteret.

Hvad er det næste?

Udover at gøre ’Diversity & Inclusion week 2022’ endnu større og bedre, planlægger vi at etablere tilpassede D&I-mål på tværs af alle vores kontorer for at sikre, at TOPdesk forbliver en arbejdsplads, hvor diversitet og inklusion er i fokus.

Vi er stolte af alle de medarbejderinitiativer, som er med til at fremme Corporate Social Responsibility hos TOPdesk. Men der er stadig meget, der skal gøres, før vi for alvor kan kalde os selv en social ansvarlig organisation.

For at sikre, at vores mål ikke bliver til glemte nytårsforsæt eller tomme løfter, kræver det engagement og gennemsigtighed. Derfor tilføjer vi en dedikeret CSR-side til TOPdesks hjemmeside, hvor du kan læse mere om vores mål, strategi og følge rejsen mod at blive mere socialt ansvarlig.

Vi har meget mere planlagt, som vi glæder os til at fortælle dig om meget snart!