Wanneer je als IT-manager de driver van strategische innovatie wilt worden – of, nog mooier, digital leader – dan moet je eerst werken aan het fundament: een goede business-IT alignment. Maar hoe doe je dat? Het Strategic Alignment Maturity Model (SAMM) geeft enkele concrete handvatten om hieraan te werken. En vormt een perfect startpunt naar deze digitale transformatie.

Business-IT alignment

Het is al dertig jaar de heilige graal van IT-managers: business-IT alignment. Streven naar een goede structurele samenwerking tussen IT en de business, met als doel IT-middelen zo goed mogelijk inzetten om bedrijfsdoelstellingen te behalen.

Uit onderzoek onder 2.650 IT-leidinggevenden wereldwijd blijkt dat business-IT alignment (BITA) al dertig jaar in de top 3 staat van dingen die ze ‘belangrijk of zorgelijk’ vinden, en dingen waar ze ‘’s nachts van wakker liggen’. Dat het na 30 jaar nog steeds zo’n punt van zorg is, betekent ook dat er nog maar weinig IT-managers zijn die business-IT alignment bereikt hebben. Hoe komt dat?

Waarom is business-IT alignment zo moeilijk bereikbaar?

Dat heeft allerlei oorzaken, maar in de praktijk zie ik dat het vooral stukloopt om één simpele reden: het is gewoon heel veel werk! Er is geen trucje dat je kunt toepassen om business-IT alignment te bereiken.

Je moet op verschillende borden schaken. Je moet de techniek op orde krijgen, je toegevoegde waarde aantonen, een strategische visie ontwikkelen, draagvlak creëren, relaties opbouwen, en ga zo maar door. Dan is het niet gek dat veel IT-managers zich hierop stukbijten, of er niet eens aan beginnen. Zeker als loskomen van het dagelijks brandjes blussen zo moeilijk is.

Stap voor stap op weg naar strategische samenwerking

De weg naar business-IT alignment is je doelstellingen behapbaar maken, en vervolgens stapje voor stapje vooruitgang boeken. Het handigste hulpmiddel hierbij is het Strategic Alignment Maturity Model (SAMM) van Luftman. Dat klinkt misschien theoretisch, maar dat is het niet.

Lutfman zegt dat business-IT alignment steunt op zes pilaren, en dat je al die onderdelen op orde moet hebben:

Communicatie (Verdiep je in de business)
Toegevoegde waarde van IT (Wees transparant over wat je toevoegt)
Governance (Creëer stuurmogelijkheden voor de business)
Partnerschap (Creëer betrokkenheid)
Scope en architectuur (Creëer een effectieve architectuur)
Competenties (Ontwikkel de kwaliteiten van de medewerkers)

Je kunt niet tegelijk aan al die zes punten werken. Hoe weet je dan waar je moet beginnen?

Stap 1: meet je volwassenheid

Simpel: stel eerst een diagnose. Luftman heeft hiervoor een Strategic Maturity test opgesteld met 37 meerkeuzevragen, waarmee je je volwassenheid op die zes punten kunt meten. Deze volwassenheid wordt gescoord op een schaal van 1 tot 5. Scoor je een 1, dan is er op dat gebied niets geregeld; wat er gebeurt, gaat ad hoc. Scoor je een 5, dan is er voor dat onderwerp een geoptimaliseerd proces, waar nauwelijks iets aan te verbeteren valt.

Het leuke aan die test is dat niet alleen de IT-manager, maar ook iemand van de business, die invult. Zo ontdek je waar de business en IT verschillend over denken.

Stap 2: kijk naar je laagste scores

Heb je de test gedaan? Kijk dan naar de punten waar je het laagst op scoort. Begin daarmee. Van 4 een 5 maken heeft namelijk geen zin, als je op sommige onderdelen nog een 2 scoort. Je kunt bijvoorbeeld wel als partner van de business op willen treden, maar dan moet je wel eerst goed hun taken en processen begrijpen. Gelukkig zijn de onderdelen waar je laag op scoort vaak ook het laaghangend fruit, dus je kunt snel resultaat boeken.

Stap 3: kijk waar de score van de business en IT uiteenlopen

Kijk vervolgens naar de onderwerpen waar de beoordeling van IT en de business veel uiteenlopen. Stel dat de IT zichzelf een 4 geeft voor ‘flexibiliteit van de IT-infrastructuur’ en de business slechts een 2, waar komt dat verschil dan vandaan? Blijkbaar verwacht de business iets anders dan wat IT biedt, maar wat is dat? Dit soort verschillen in scores zijn een perfecte aanleiding voor een goed gesprek tussen de IT-manager en de business.

IT-afdeling als strategisch partner?

Wil je meer lezen over hoe je strategisch partner kan worden? Download dan ons gratis e-book met 4 praktische stappen.