Cloud is een van de populairste gespreksonderwerpen wanneer bedrijven naar de toekomst kijken. Veel bedrijven hebben de angst overwonnen en brengen hun IT-landschap naar de cloud. Deze verschuiving zorgt ervoor dat service management ook veel met de cloud te maken krijgt. Maar wat houdt deze verhuizing van het IT-landschap naar de cloud precies in voor jouw organisatie?

Cloud Service Management

Service management is het procesmatig aansturen van ondersteunende afdelingen zoals ICT. Veelal worden de richtlijnen uit ITIL gebruikt. ITIL en ISO 20000 dienen als wereldwijde standaarden voor service management.

Cloud service management lijkt in veel opzichten op het klassieke service management, alleen verschuift de aandacht naar leverancierssamenwerking en regievoering in multi-vendorsituaties. SLA-management en -monitoring worden een stuk belangrijker in deze verandering.

Voorheen konden gebruikers geen servers opschalen wanneer ze die nodig hadden omdat deze gekocht moesten worden en een goedkeuringsproces begon. In de tijd van de cloud kunnen gebruikers servers continu opschalen zonder enige goedkeuring waardoor de consumptie van cloud-gerelateerde producten enorm is opgeschroefd. Door deze verandering lopen bij sommige organisaties de kosten de spuigaten uit.

Asset Management

Ook het stuk Asset Management verandert radicaal. Waren de assets vroeger nog tastbaar en was een headcount in de serverruimte voldoende? Nu staan deze servers overal en nergens. Ze zijn afgenomen bij Cloud Management Platforms als Azure, Amazon Web Services en Google Cloud Platform. Het is lastiger geworden om overzicht te houden over welke keuzes hierbij zijn gemaakt.

Heb je door dat er ook diensten bij Google of andere partijen zijn neergezet door een van je collega’s? Vaak is dit niet het geval en weet je niet waar alle data van de hele organisatie zich bevindt.

Cloud Security

Doordat de locatie van alle data niet duidelijk is, wordt ook security een stuk onoverzichtelijker. Is je data wel veilig in de cloud? Wie kan er bij mijn data? Wat gebeurt er als deze data gestolen is?

Afhankelijk van de keuzes die je maakt (denk aan keuze leverancier, SLA-management, regievoering en opslaglocatie), is data in de cloud meestal vele malen veiliger. Het beveiligen en opslaan van data is daarnaast de corebusiness van jouw cloudprovider. Ze hebben specialisten in dienst die zich continu met security bezighouden. De meeste bedrijven kunnen dit niet en moeten hun aandacht spreiden over veel verschillende tools, waardoor detailkennis niet altijd beschikbaar is.

Cloud Service Level Agreements

Zou jouw organisatie zich hier bijvoorbeeld ook wel mee bezig moeten houden? Of focus je liever op jouw kerntaken? Cloudproviders voeren voortdurend veiligheidstesten uit en zijn continu bezig met het verbeteren van de veiligheid van jouw kostbare data.

Monitoring van Service Level Agreements kan wel een gevoel van veiligheid en controle terugbrengen in jouw organisatie. Deze monitoring moet goed te combineren zijn met ITIL-procesinformatie, maar ook helpen bij de controle in het naleven van afspraken met de verschillende leveranciers. Zij dienen API’s ter beschikking te stellen om vervolgens jou in de mogelijkheid te stellen deze monitoring uit te voeren.

Key take-aways

Het belangrijkste wat ik wil meegeven is dat de cloud niet zo eng is als het lijkt. Je data is veiliger dan wanneer het bij jou op locatie staat. De focus van naar de cloud gaan moet niet op basis van kosten gemaakt worden. Kostenbesparing is niet de reden dat organisaties naar de cloud gaan. Het kan zo zijn dat je hiermee kosten bespaart, maar er zijn geen garanties.

Niet alles wat cloud is hoeft beter te zijn. Een goede businesscase en een on-site oplossing kan beter bij jouw organisatie passen. Je hoeft ook niet naar de cloud te gaan omdat je baas dat zegt. Nogmaals, werk de businesscase uit en match de mogelijke voordelen met de beoogde doelstellingen. Besluit je toch naar de cloud te gaan? Doe dit in stappen.

Cloud service management zorgt ervoor dat jouw ondersteunende afdelingen zelfredzamer zijn, kosteneffectiever handelen en meer gericht zijn op het helpen van de klant in plaats van tools onderhouden.

Wil je meer weten over de Cloud?

Laat dan hieronder een reactie achter of neem contact met ons op.