Industri og produksjon-bransjen er en viktig bærebjelke i den globale økonomien. Dette, i kombinasjon med den nåværende hypen rundt den industrielle revolusjon 4.0, er det avgjørende for serviceavdelingen å ha gode IT-løsninger på plass.

Men det er lettere sagt enn gjort, spesielt når det stadig vekk dukker opp uforventede hendelser og kolleger som trenger hjelp fra tid til annen.

Det er her ITSM-verktøy kommer inn. Her kommer 3 fordeler ved å ha en god ITSM-løsning på plass for virksomheter innen industri og produksjon:

1. ITSM effektiviserer prosessene

En ITSM-løsning samler IT-tjenestene dine på ett sted og tilbyr automatisering og andre funksjoner som fjerner belastningen fra gjentakende oppgaver, frigjør tid for innovasjon og gjør det enklere for sluttbrukeren å finne frem til riktig informasjon.

Ta for eksempel Kramp Group, produsent av kjøretøy, maskiner og løsninger for landbruk. Da IT-serviceavdelingen deres begynte å bruke TOPdesk, falt det totale antallet IT-billetter betydelig.

Hvordan?

TOPdesk tilbyr standardiserte skjemaer og serviceautomatisering, noe som betydde at noen billetter kunne omgå første og andre linje på serviceavdelingen og bli løst og lukket automatisk, noe som førte til 37% færre saker – og mindre belastning på Kramp Groups sin serviceavdeling.

Takket være standardiserte skjemaer og automatisering av tjenester, har serviceavdelingen minsket 37% av innkommende henvendelser.

2. ITSM gjør sluttbrukerne selvhjulpne

Sluttbrukerne dine er utålmodige. De forventer at henvendelsene deres blir prioritert med en gang.

Heldigvis har de aller fleste ITSM-verktøy både en kunnskapsbase og en selvbetjeningsportal (SSP), hvor de kan finne standardløsninger og kunnskapsartikler (FAQs). Dette gir sluttbrukerne muligheten til å søke seg frem til svaret på egenhånd, uten å måtte kontakte serviceavdelingen for hver enkelt ting.

Sluttbrukerne elsker det: Allerede etter Kramp Group sin første uke med TOPdesk sin selvbetjeningsportal, gikk hele 31.7% av henvendelsene gjennom portalen. Tobakkprodusenten Scandinavian Tobacco Group var også vitne til gode resultater: Så fort serviceavdelingen fikk på plass en selvbetjeningsportal kom hele 80% av henvendelsene gjennom SSPen.

Ved å implementere en SSP med en dedikert kunnskapsbase vil du også lette på trykket hos serviceavdelingen. De slipper å svare ut gjentakende henvendelser gang på gang, og holde styr på hvor de lagrer all nyttig informasjon. De kan heller samle all kunnskapen ett og samme sted.

Bilde av Selvbetjeningsportal

3. ITSM verktøy gir deg innsikt i dataangrep (cybersecurity)

For andre år på rad er produksjon-sektoren mest utsatt for dataangrep. Sektoren sine største farer:

  • Phishing-angrep: Angrep som lurer brukere til å gi fra seg sensitiv data, laste ned skadelig programvare og utsette seg og organisasjonen for fare.
  • Ransomware: Programvare som gjør organisasjonens nettverk ubrukelig inntil hackerens krav blir oppfylt og dermed gir nedetid.
  • Intellectual property (IP) theft: Skjult angrep på nettverket hvor de får tilgang til produsentens immaterielle rettigheter (patenter, varemerker og opphavsrett)
  • Supply chain attacks: Angrep mot ledd i forsyningskjeden som forårsaker stans i prosessene kun kort tid etter et angrep.

IT-avdelingen/serviceavdelingen har en viktig rolle når det kommer til å forsvare seg mot slike angrep – da kunnskap er en viktig brikke. Det beste forsvaret mot cybersikkerhet er kunnskap og innsikt. Hvem har ansvaret for hardware og software, hvor er de plassert og hvem har tilgang til det. Også viktig å ha kontroll på hvem som håndterer sensitiv informasjon.

Et ITSM-verktøy kan gi deg denne type informasjon ved å ha på plass standardiserte prosesser for å respondere raskt på krisesituasjoner. Det er også nyttig med gode rapporteringsmuligheter, slik at du ser hvordan avdelingen din opprettholder prosessene og få oversikt hvor de svake leddende ligger.

Nysgjerrig på om TOPdesk kan bistå deg og din virksomhet?

Book en uforpliktende prat eller kom i gang med din 30-dagers prøveperiode