Het vernieuwende fenomeen van “The Internet of Things” staat weer een stap dichterbij! Stad Antwerpen wordt het eerste proefproject als smart city in Vlaanderen. Antwerpen gaat honderden sensoren installeren op diverse objecten (vuilbakken, waterleidingen,…) die onderhoud nodig hebben.

Proefproject: Smart City Antwerpen

Niet alleen wordt dit project financieel ondersteund door de Vlaamse overheid, het software platform zal een open source inrichting worden. Dit wil zeggen dat de data vrij beschikbaar zijn voor andere partijen, zo kunnen software ontwikkelaars meebouwen aan de smart city Antwerpen, inclusief TOPdesk.

Hoe zal dit ons, als burgers, beïnvloeden

Als service management specialist, kunnen we niet anders dan deze evolutie toejuichen. Niet alleen is het afgelopen met onnauwkeurig uitvoerend personeel in te plannen’, maar zal ook de burger het verschil in efficiëntie ondervinden. Door het nauwkeurig meten van deze activiteiten kan de geschiedenis van het preventief onderhoud beter worden bijgehouden.

Op deze manier kunnen er oorzakelijke verbanden ontdekt worden en kunnen steden de ruimtelijke ordening beter inschatten en verbeteren. Zo zal de burger minder last hebben van bijvoorbeeld overvolle vuilbakken maar wordt het leven ook aangenamer omdat de openbare ruimtes beter en efficiënter kunnen worden onderhouden, wat voor een stuk minder burgerlijke frustraties zal zorgen.

Hoe kunnen we met TOPdesk bijdragen aan de echte Smart City

Deze ‘Big Data’ van de sensoren in combinatie met onze TOPdesk service management toepassing, geeft een krachtig instrument om jouw dienstverlening binnen de gemeente te verbeteren. Het gemeentebestuur is niet meer volledig afhankelijk van menselijke meldingen en kan reeds anticiperen alvorens de burger in kwestie een klacht toestuurt.

Dit ligt in de lijn met ons shift left aanpak, waarbij de software de oplossing reeds zal presenteren alvorens de eindgebruiker (de burger in dit geval) een melding moet gaan aanmaken. De gemeente creëert op deze manier automatisch een uitgebreid kennissysteem dat reactief ingezet kan worden om rapportages en KPI’s na te streven.

Meer gemeente nieuws

Sint-Truiden vernieuwt haar stedelijke dienstverlening met het burgermeldpunt. Lees onze klantcase hoe zij dit hebben bereikt.